Обработка срещу гризачи във входа, общите части и мазето

Без никаква миризма Напълно безвредно С най-силните професионални отрови Дълго остатъчно действие Без карантинен период Метод надхитряващ гризачите

Мишките и плъховете са вредители, които пренасят болести и често създават паника при хората. Не е никак рядко явление наличието на гризачи в мазета и други общи части към входа на блока. Нещо повече - практиката ни показва, че местата, на които най-често се срещат вредни гризачи са именно приземните или подземните етажи на жилищни сгради. Силно препоръчително е да се взимат навременни мерки в този тип помещения, тъй като с времето е възможно гризачите да мигрират към по-високите етажи на сградата и така да се наместят направо в апартаментите Ви.

Залагане на отрови за мишки и плъхове в мазето на входа

Когато става въпрос за мазето и общите части във входа е важно да се отбележи, че е желателно да се прави профилактична обработка поне веднъж на всеки 6 месеца. Това в огромна степен предпазва от гризачи, тъй като създава постоянна дератизационна бариера, която убива гризачите още преди да свият гнездо. В случай, че не се обработва профилактично и има наличие на гризачи, то е необходимо да се вземат спешни мерки. Третират се само мазетата, а в редки случаи и други помещения където има проблем. Залагат се отровни примамки по скрит способ чрез използване на пластмасови дератизационни кутии или други картотени изделия , в които мишките / плъховете могат необезпокоявано да си хапват от отровата. Отровата пък е антикоагулант от втори тип, която започва да действа най-рано след 72 часа, а след това гризачът умира. Причината за употреба на бавнодействащи отрови се крие в това, че вредителите обменят сигнали помежду си и бързото действие може да има по-скоро репелентен ефект и така да ги откаже от консумация на дадения родентицид. Същият метод се прилага и под покривите на сградите. При по-големи популации или при наличие на проблем в съседни сгради е възможно да се наложи обработката да се повтори след около 2 седмици, но като цяло такава необходимост се наблюдава изключително рядко - в под 1% от случаите.

Различните типове жилищни сгради имат различни особености и рискови фактори. Именно поради тази причина винаги подхождаме индивидуално към всеки проблем. Стратегията на залагане на отровите често бива различна в различните обекти, но способът е винаги един и същ - отровни примамки. Не съществува друг ефикасен метод за борба с мишки и плъхове. Факт е, че голяма част от клиентите ни често имат впечатления, че срещу гризачи се налага някакъв вид пръскане, но това е абсолютен мит. Не съществува процедура по дератизация посредством изпръскване на препарат. Винаги се работи с хранителни примамки.

Пръскането от своя страна, което почти всички жилищни сгради правят 2 пъти годишно е свързано с третиране срещу хлебарки и други насекоми. То е процедура, която ние също предлагаме и препоръчваме на клиентите ни да я съчетават с дератизация. При комбиниране на услугите за залагане на отровни примамки срещу гризачи и пръскане на мазе, стълбище и общи части срещу хлебарки предлагаме добри отстъпки. Цените можете да видите по-долу.

В случай, че проблемът Ви е в апартамент или друго жилище, а не в мазе на вход можете да прочетете как обработваме в жилища тук.

Мерки след залагането на отрови срещу гризачи

Имайте предвид, че след огледа може да се наложи да издадем препоръки и към Вас. Препоръките най-често са свързани с ограничаване достъпа на новопристигащи гризачи от съседни помещения и включват действия като запушване на дупки, замрежване, силикониране и други подобни строителни дейности. Нерядко ограничаването на достъпа на гризачи до сградата се оказва от ключово значение за справяне с проблема. Такъв тип строително-монтажни дейности често предпазват от по-големи нашествия, а също така помагат и на отровните примамки да действат по-дълго време, а така способстват и за по-добра превенция. В случай, че не е обходимо в кратък срок да се прави второ посещение, което е обикновено така, препоръчваме повтаряне на обработката след 6 месеца. Повече информация за биологията и цикъла на развитие на вредните гризачи в България можете да откриете тук.

Цени на нашите услуги
за дворове, навеси и открити площи
до 1 декар
65 лв.
еднократна обработка

Обработка чрез залагане на отровни примамки тип паста по закрит способ.

за мазе във вход
в сгради до 8 етажа
65 лв.
еднократна обработка

Обработка чрез залагане на отровни примамки тип паста по закрит способ.

ПАКЕТ хлебарки + гризачи
в сгради до 8 етажа
125 лв.
еднократна обработка

ПАКЕТ ефикасно пръскане против хлебарки на мазе и стълбище + залагане на отровни примамки срещу мишки и плъхове в мазето.

за по-високи сгради
над 8 етажа
5 лв.
за всеки следващ етаж
Често задавани въпроси
Как да се отървем от мишки и плъхове във входа на блока?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Ние от "Хлебарките БГ" предлагаме изпитан метод, който надхитрява гризачите. Обработваме посредством отрови, които са около 2 пъти по-силни от тези, които се откриват на пазара за масови потребители и така сме сигурни, че няма да остане дори един жив вреден гризач. С годините сме се научили как да ги "излъжем" и да консумират всички от отровата. Примамките залагаме по скрит способ, който е напълно безвреден и безопасен както за хора, така и за други животни.

Колко струва обработката срещу гризачи във входа?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Цената за едно третиране срещу гризачи в мазета на сгради с височина до 8 етажа е 65лв. В случай, че сградите са по-високи (а респективно и мазетата по-големи) цената се увеличава с 5лв за всеки следващ етаж. Една обработка обикновено е напълно достатъчна. В случай, че комбинираме традиционното сезонно пръскане на общите части против хлебарки / бълхи с обработката срещу гризачи ще получите и отстъпка.

Какво се изисква от страна на клиента преди дератизацията?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Не се изисква нищо по-специфично от клиента. Би било от полза ако ни посочите къде сте виждали гризачите. Ние отлично знаем предпочитаните от тях места, но това ще ни помогне да ги локализираме в случай, че са избрали необичайно местообитание. Друга важна стъпка е да се уверите, че по сградата няма строителни нередности, които позваляват достъп на нови гризачи. Ако все пак това е така, то ще е необходимо да вземете мерки и по този въпрос, за да може резултатът от дератизацията да бъде по-изчерпателен.

Има ли миризма след обработката?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Не. Отровите за мишки и плъхове не миришат. Те представляват отровни примамки под формата на паста, която се залага по скрит способ. Абсолютно безвредни са и няма никакъв карантинен период по време и след самата обработка.

Веднага ли умират гризачите?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Не. Отровата е бавнодействаща и това е умишлено. Гризачите имат свойството да се уведомяват един друг в случай на потенциална заплаха. Бързите родентициди обикновено не вършат работа, тъй като при наличието на трупове веднага след консумация на отрова гризачите разбират, че това е заплаха за тях и избягват консумацията и. Това води до т.нар. репеленген ефект. Резултат от нашите отрови може да се очаква най-рано след 72 часа, но за сметка на това ефектът е поразителен.

Ако третираме входа ще изчезне ли проблема и в апартамента?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Зависи. Гризачите обикновено живеят в мазетата и под покривите, така че в голяма степен това може да реши проблема на 100%. Въпреки това не е изключено да се срещне гнездо и в самия апартамент. Ако това е така, то е възможно да се наложи обработка и на самия апартамент.

Може би търсите?
Обработка срещу гризачи във Вашия дом Обработка срещу гризачи във Вашия дом

Професионално залагане на отровни примамки срещу мишки и плъхове в къщи, апартаменти и други жилища.