ДДД услуги за бизнеса

В какви бизнес обекти третираме?

Ние от "Хлебарките БГ" можем да предложим обработки срещу вредители във всички видове бизнес обекти. Когато говорим за корпоративни клиенти и малки бизнеси като например: офиси, ресторанти, магазини, павилиони, складове, производства, хотели, детски центрове, училища и други подобни обекти обикновено третиранията се извършват на база договор за периодични ДДД обработки с включени редица документи към тях, но въпреки това предлагаме и еднократни обработки срещу битови и складови вредители.

Кои обекти са длъжни да имат сключен договор за ДДД?

Всички обекти, в които се предлагат, произвеждат или складират хранителни стоки са задължени от законодателството да имат сключен такъв договор за ДДД с фирма, която има разрешение от МЗ да извършва тези услуги. Наред с периодичните обработки законодателят изисква и определени документални процедури, с които ние сме наясно. Всички документи издадени и попълнени от нашата страна във Вашия обект подлежат на проверка от страна на агенцията по храните (БАБХ) и РЗИ (известно преди като ХЕИ). Освен в хранителните обекти има и други места, където наличието на договор за ДДД е реквизит. Такива например са обекти, които подлежат на качествен контрол от страна на одитор. Нерядко одиторите налагат сключването на договор с фирма за борба с вредители, като към него се изискват и редица други документи.

Каква е периодичността на обработките?

В най-обичайния случай абонаментното ДДД обслужване включва ежемесечно посещение на търговския обект с цел мониторинг над наличието на вредители, профилактични третирания и допълнителни интензивни обработки при необходимост. Непосредствено след третирането се изготвят и всички необходими документи, които са: протокол за извършена ДДД обработка, чек лист за инспекция на дератизационни точки и попълване на дневник за ДДД мероприятия. В определени случаи може да има и още документи. 

Как и кога се извършват ДДД обработките?

Всички обработки се извършват дискретно и с разрешени за употреба препарати. В по-голямата си част методът на прилагане на препаратите не изисква прекъсване на работния процес, тъй като нямат никаква остатъчна миризма, напълно безвредни са и по никакъв начин не компрометират наличните в обекта храни. Въпреки това има определени обработки, които се извършват в свободни от хора помещения. В този случай третиранията стават преди началото или след края на работния ден.

Каква е цената на ДДД услугите по договор?

Ценообразуването при бизнес клиенти винаги се прави след безплатен оглед на обекта. Вземайки предвид редица фактори наш колега ще изготви най-добрата оферта за Вас. Заплащането става месец за месец, като в много от случаите ако клиентът се съгласи с офертата, сключването на договора и извършването на първата обработка могат да се случат още по време на огледа. Така Вие ще бъдете защитени от вредители и ще имате пълния набор от документи веднага. Освен това ние няма да изискваме от Вас предплащане за бъдещи обработки. Необходимо е да заплатите само за първата такава, за която веднага ще получите фактура.

Какви гаранции даваме на клиентите по договор за ДДД?

Нашият договор за ДДД гарантира чистота от всички видове вредители в обекта Ви, а наред с това осигурява и всички необходими документи, които могат да изискват от Вас проверяващите органи или одиторът Ви. Наред с всичко това договорът, който ще Ви предложим е напълно необвързващ. Въпреки приетия за стандарт едногодишен период на договора, той може да бъде прекратен по абсолютно всяко време с предизвестие влизащо в сила веднага. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на клиента не се дължат никакви неустойки. Тези условия Ви дават 100% гъвкавост във всички сценарии. В допълнение към всичко това Вие получавате премиум обслужване, което включва безплатни допълнителни посещение в промеждутъка между две обработки. Това означава, че ако между регулярните третирания забележите вредител в обекта ние ще се отзовем възможно най-бързо и ще извършим колокото е необходимо на брой допълнителни обработки за наша сметка.

ДДД услуги за бизнеса - Хлебарките БГ
5.0
4 отзива в Google
Имаме малък супермаркет и сме много доволни от обслужването на хлебаркитебг. Винаги са много любезни и вършат обработките дискретно. Цената им също беше по-добра от тази на други фирми, когато избирахме фирма.
Иванка Ралчева Apr 19, 2022
Имам договор за обработка на ресторант с Хлебарките и от както работим с тях се решиха всички проблеми. Налагало се е момчето да идва дори повторно, но не е искал втори път пари за месеца. Всички документи бяха изрядни при проверка от хеи и агенцията по храните и цената е добра.
Димитър Киров Apr 16, 2022
Имаме малко магазинче за алкохол и цигари и ползваме услугите на Хлебарките БГ по изискванията от агенцията по храните. Много сме доволни от момчето, което ни обработва. Винаги е в удобен час, в който няма клиенти и освен това няма никакви доплащания.
Бай Иван Apr 15, 2022
Ползвам договор за ДДД от Хлебарките БГ и съм много доволен. Винаги на точната дата обработват и са любезни.
Nadezda Aleksandrova Apr 13, 2022