ДДД Договор за фирми (по изисквания на РЗИ, БАБХ и одитори)

С влючени всички документи за РЗИ (ХЕИ) и БАБХ Необвързващ Без неустойки С пълна гаранция за чист обект Без никакви доплащания Само от 25лв на месец Винаги с включен ДДС Без авансово плащане

В "Хлебарките БГ" имаме богат, дългогодишен опит в обслужването на корпоративни клиенти. Нашата ДДД фирма обслужва по договор обекти като ресторанти, магазини, павилиони, офиси, клиники, болници, детски градини, ферми, производствени цехове, складове, та дори и летище. Вече повече от 10 години се борим с всякакви вредители в посочените обекти, като наред с това се грижим за изрядна документация по изисквания на Агенцията по храните (БАБХ), РЗИ (бившето ХЕИ), Чуждестранни одитори по категоризации (като например ISO) и други проверяващи органи. Имаме опит и експертиза в удовлетворяване всеки каприз на проверяващите, но на първо място за нас винаги стои да Ви пазим от вредители.

В случай, че имате нужда от договор за Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация не се колебайте да ни потърсите и гарантираме, че ще останете доволни както от цената, така и от това, което е включено в нея. Обслужваме почти всички области в южна България: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, София, София-област, Перник и Кюстендил.

Колко струва услугата по Договор за дезинфекция, дезинсекция, дератизация?


Преди всичко е добре да се запознаем с обекта Ви. Ние ще дойдем да направим безплатен оглед на обекта и ще изготвим най-добрата оферта за Вас, която винаги е с ежемесечно посещение. Цената за обслужване зависи от вида на обекта и от неговата площ. В случай, че офертата Ви допада можем веднага да пристъпим към сключване на договора за ДДД. Нашият ДДД договор винаги идва с всички обработки включени в цената. При нас няма шанс да се наложи да доплащате в случай на възникване на някакъв проблем с вредител в бъдеще.

Какво всъщност представлява самият ДДД договор?


Нашият договор е напълно необвързващ за Вас и в случай че възникне необходимост той да бъде прекратен преждевременно - няма проблем, необходимо е просто да ни се обадите. Ние няма да гледаме датата на сключване, нито ще поискаме някакво обезщетение от Вас.
Договорът за ДДД като реквизити съдържа подробна информация за конкретния обект със своите адрес и площ, както и данни за фирмата на клиента. Той е важно изискване от страна на компетентните органи от РЗИ (бившето ХЕИ) за обекти като детски центрове, хотели и много други и от БАБХ (Агенцията по храните) за всички обекти свързани с хранителния бранш. Такива обекти могат да бъдат магазини, павилиони, ресторанти, супермаркети и др.

Договорът за ДДД винаги идва в комплект с дневник за ДДД и ежемесечни протоколи, които се изготвят и попълват от наш служител.

Кога и как се прави самата обработка за дезинсекция / дератизация по договор?


За да гарантираме чистота от вредители, както и да осигуряваме всички необходими документи, които гарантират Вашата изрядност пред Агенцията по храните е необходимо да посещаваме обекта ежемесечно. В зависимост от сезона и нуждата на клиента се извършват третирания срещу хлебарки, бълхи, мухи, гризачи или други вредители. В едно посещение могат да бъдат извършени няколко различни обработки срещу различните вредители, което няма да повлияе на абонаментната такса. Посещенията се извършват в удобно за клиента време съобразено с вида на обекта и работното време. Обработките се извършват дискретно с препарати от висок клас, които са напълно безопасни за човека и не оставят никаква миризма след обработката. Освен това методите, с които работим за напълно разрешени за прилагане в присъствието на клиенти. В редки случаи могат да се наложат допълнителни мерки (само при някакъв проблем с конкретен вредител), които да наложат обработката да бъде извън работното време на обекта. При всички случаи ще извършим третиранията така, че да не нарушават комфорта Ви и да не възпрепрятстват работния процес.

Документи за ДДД, които се изготвят

  • Задължителният протокол за ДДД, който е изготвен в съответствие с наредбата от 2018г;
  • Обработката се вписва в „Дневник за ДДД“;
  • Чек-лист за проверени и заредени дератизационни точки;
  • Фактура за плащане в брой, с карта или по банков път;
  • Освен тези документи проверяващите или Вашият одитор може да изискват и други документи, които ние винаги изготвяме безплатно и своевременно. В случай на такава необходимост трябва просто да ни уведомите.
Цени на нашите услуги
Цена за една обработка
след оглед по индивидуална оферта
25 лв.
от 25лв на месец с включен ДДС

С включени всички документи, които се изискват от РЗИ (ХЕИ), БАБХ (агенцията по храните) и Вашите одитори. Пълна гаранция на обработките и фиксирана индивидуална цена.

Получавате фиксирана индивидуална цена още по време на огледа. В случай, че офертата Ви допада се изготвят всички документи веднага. Определената месечна такса остава фиксирана и не се налага да доплащате за нищо, никога и по никакъв повод.

Често задавани въпроси
Договор за дезинфекция, дезинсекция и дератизация - За кои клиенти е той?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Ние от "Хлебарките БГ" можем да предложим обработки срещу вредители във всички видове бизнес обекти. Когато говорим за корпоративни клиенти и малки бизнеси като например: офиси, ресторанти, магазини, павилиони, складове, производства, хотели, детски центрове, училища, ферми, болници и други подобни обекти обикновено третиранията се извършват на база договор за периодични ДДД обработки с включени редица документи към тях. Това е по изисквания на РЗИ (ХЕИ), БАБХ (Агенцията по храните) или одитори. Въпреки това предлагаме и еднократни обработки срещу битови и складови вредители без договор.

Кои обекти са длъжни да имат сключен договор с фирма за ДДД?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Всички обекти, в които се предлагат, произвеждат или складират хранителни стоки са задължени от законодателството да имат сключен такъв договор за ДДД с фирма, която има разрешение от МЗ да извършва тези услуги. Наред с периодичните обработки законодателят изисква и определени документални процедури, с които ние сме наясно. Всички документи издадени и попълнени от нашата страна във Вашия обект подлежат на проверка от страна на агенцията по храните (БАБХ) и РЗИ (известно преди като ХЕИ). Освен в хранителните обекти има и други места, където наличието на договор за ДДД е реквизит. Такива например са обекти, които подлежат на качествен контрол от страна на одитор. Нерядко одиторите налагат сключването на договор с фирма за борба с вредители, като към него се изискват и редица други документи.

Кога фирмата извършва дезинсекция и дератизация в обекта по договор за ДДД?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

В най-обичайния случай абонаментното ДДД обслужване включва ежемесечно посещение на търговския обект с цел мониторинг над наличието на вредители, профилактични третирания и допълнителни интензивни обработки при необходимост. Непосредствено след третирането се изготвят и всички необходими документи, които са: протокол за извършена ДДД обработка, чек лист за инспекция на дератизационни точки и попълване на дневник за ДДД мероприятия. В определени случаи може да има и още документи. Ежемесечното посещение гарантира чистота от всякакви вредители в търговския обект (хлебарки, бълхи, мравки, мишки, плъхове, мухи и др.). Наред с това нашите колеги инспектират изрядостта на документите Ви.

Безвредни и дискретни ли са ДДД обработките в търговския обект?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Всички обработки се извършват дискретно и с разрешени за употреба препарати. Обикновено методът на прилагане на препаратите не изисква прекъсване на работния процес, тъй като нямат никаква остатъчна миризма, напълно безвредни са и по никакъв начин не компрометират наличните в обекта храни. В случай, че се налага да се извърши по-мащабна дезинсекция / дератизация, която изисква извеждане на хората от помещението, то тя се прави извън работното време на обекта. Такива обработки се налагат в изключително редки случаи или дори никога. Такива случаи имаме най-често с нови обекти, които имат текущ проблем преди сключване на договора. Периодичните превантивни мерки, които взема нашата ДДД фирма в обекта Ви изключват риска от завъждане на вредители в него.

Каква е цената на ДДД услугите по договор?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Само от 25,00лв на месец с включен ДДС! Ценообразуването при бизнес клиенти винаги се прави след безплатен оглед на обекта. Вземайки предвид редица фактори наш колега ще изготви най-добрата оферта за Вас. Заплащането става месец за месец, като в много от случаите ако клиентът се съгласи с офертата, сключването на договора и извършването на първата обработка могат да се случат още по време на огледа. Така Вие ще бъдете защитени от вредители и ще имате пълния набор от документи веднага. Освен това ние няма да изискваме от Вас предплащане за бъдещи обработки. Необходимо е да заплатите само за първата такава, за която веднага ще получите фактура,  която на свой ред ще мине за разход на фирмата Ви.

Какви гаранции дава ДДД фирмата при дезинфекция, дезинсекция и дератизация по договор?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Нашата ДДД фирма гарантира чистота от всички видове вредители в обекта Ви, когато имате сключен с нас договор за дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Наред с това осигуряваме и всички необходими документи, които могат да изискват от Вас проверяващите органи или одиторът Ви, а договорът си остава все така напълно необвързващ. Въпреки приетия за стандарт едногодишен период на договора, той може да бъде прекратен по абсолютно всяко време с известяване по телефона влизащо в сила веднага. В случай на едностранно прекратяване на договора от страна на клиента не се дължат никакви неустойки. Тези условия Ви дават 100% гъвкавост във всички сценарии. В допълнение към всичко това Вие получавате премиум обслужване, което включва безплатни допълнителни посещения в промеждутъка между две обработки, в случай, че е възникнала такава нужда. Това означава, че ако между регулярните третирания забележите вредител в обекта ние ще се отзовем възможно най-бързо и ще извършим допълнигелна обработка напълно безплатно за Вас.

Признава ли се за разход на фирмата услугата по ДДД?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Да. За всяко третиране издаваме фактура с включен в нея ДДС, която можете да ползвате за разход на фирмата си. Фактурата може да бъде платена в брой, с карта или по банков път - според Вашите предпочитания.

Какви документи са необходими за сключване на договор с ДДД фирма?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Необходимо е да ни предоставите единствено булстат (ЕИК) на фирмата, а също така информация за вида, площта и адреса на обекта, който ще обработваме. Всички останали документални подробности са наша грижа. За самата обработка е необходим достъп до обекта, като не е необходимо да разместване или прибирате никакви вещи, техника или храни. Обработката е щадяща и дискретна. Едновременно с това обаче тя играе важна роля в превенцията срещу вредители.

Има ли неустойки при прекратяване на ДДД договор?
Hlebarkite.BG ☎ 0899 720 715

Когато имате сключен договор за ДДД с "Хлебарките БГ" Вие можете да го прекратите предсрочно, по всяко време и БЕЗ никакви неустойки. Необходимо е просто да ни уведомите, че не желаете да ползвате повече нашите услуги по ДДД. Ние няма да се опитваме с всички сили да Ви убедим да размислите или да Ви задържим като клиент. За прекратяване на договора по ДДД е необходимо просто телефонно обаждане от Ваша страна.

Google ревюта на Hlebarkite.BG
ДДД услуги за бизнеса - Хлебарките БГ
5.0
4 отзива в Google
5/5 звезди за Хлебарките бг
Имаме малък супермаркет и сме много доволни от обслужването на хлебаркитебг. Винаги са много любезни и вършат обработките дискретно. Цената им също беше по-добра от тази на други фирми, когато избирахме фирма.
 Иванка Ралчева коментира Хлебарките
Иванка Ралчева Apr 19, 2022
Имам договор за обработка на ресторант с Хлебарките и от както работим с тях се решиха всички проблеми. Налагало се е момчето да идва дори повторно, но не е искал втори път пари за месеца. Всички документи бяха изрядни при проверка от хеи и агенцията по храните и цената е добра.
Димитър Киров коментира Хлебарките
Димитър Киров Apr 16, 2022
Имаме малко магазинче за алкохол и цигари и ползваме услугите на Хлебарките БГ по изискванията от агенцията по храните. Много сме доволни от момчето, което ни обработва. Винаги е в удобен час, в който няма клиенти и освен това няма никакви доплащания.
Бай Иван коментира Хлебарките
Бай Иван Apr 15, 2022
Ползвам договор за ДДД от Хлебарките БГ и съм много доволен. Винаги на точната дата обработват и са любезни.
Nadezda Aleksandrova коментира Хлебарките
Nadezda Aleksandrova Apr 13, 2022