Повече информация за мухите

Мухите са вредител, който е много добре познат в България. Срещат се няколко вида сред които къщни мухи и месарки. В следствие човешкото въздействие върху околната среда в последните десетилетия мухите развиват силно изразена синантропия. Иначе казано те се приспособяват към живот тясно свързан с човека.

Мухите имат пълен цикъл на развитие, който е изключително силно зависим от температурите. Целият процес може да отнеме около 20 дни през преходните сезони, а през лятото когато температурите превишават 30 градуса развитието на мухата до възрастен индивид отнема само седмица. Яйцата на мухите обикновено могат да бъдат открити в екскременти от хора и животни, торища, сметища, трупове на животни, фуражи или други отпадъци. Възрастните индивиди имат тяло условно разделено на три части - глава, гърди и коремче. Притежават 3 чифта крайници и 2 чифта крила.

Женските мухи започват да копулират едва ден-два след излюпването си, така за по-малко от седмица те са готови да снесат първите си яйца. Наведнъж могат да бъдат снесени до около 100 яйца, което обяснява бързото размножаване на популациите, които наблюдаваме всяко лято. Въпреки това мухите имат изключително кратък живот. Те живеят около 2-3 седмици. През зимата обаче изпадат в хибернация поради неподходящите температури за живот. В това състояние могат да преживеят до пролетта. При достигане на температури от около 15 градуса мухите започват да стават активни, а най-благоприятните условия за живот имат при около 30 градуса.

Мухите са изключително неприятен вредител, който създава дискомфорт, а освен това може да бъдат и опасни понякога. По време на живота си мухите дефекират изключително често. Отлагат изпражнение по десетки пъти на ден и това често е видимо по местата им за почивка. По този начин мухите имат способността да заразяват храни и повърхности. Най-често те предават чревни инфекции, а също така замърсяват храната и с други мръсотии, които полепват по тяхното тяло. Кръвосмучещите видове мухи пък могат да бъдат преносители на опасни болести като например антракс. Именно за това контролът на мухите е от изключително значение. Ако имате нужда от обработка срещу мухи в закрити помещения ние можем да помогнем.

Може би търсите?
Пръскане срещу мухи Пръскане срещу мухи

Ефективно третиране срещу мухи в закрити помещения. Комбиниран метод чрез намазване и опръскване засягайки всички любими места, на които кацат за почивка.