Повече информация за мравките

В България се срещат няколко вида мравки, като те могат да бъдат черни или кафеникави на цвят. Сред видовете, които се откриват тук са черната, фараоновата и аржентинската мравка. Хранята се с почти вскичко което има хранителна стойност например: плодове, месо, умрели насекоми, секрети от други насекоми и много други неща.

Мравките имат пълен цикъл на развитие, като преминават през всички познати стадии: яйце, ларва, какавида, възрастен индивид. Яйцата, които снасят биват оплодени и неоплодени. От оплодените се излюпват женски мравки, а от неоплодените - мъжки или както се наричат още "търтеи". През по-топлите летни месеци мравките се развиват за около месец и половина. През зимата при температури около нулата тяхната активност може да спре изцяло и така изпадат в зимен сън.

Мравките живеят в интересна кастова структура. Излюпилите се женски биват крилати, които стигат до полова зрялост и мравки-работнички, които остават полово неразвити. В гнездото работничките имат изключително много функции за изпълнение, а крилатите женски имат за цел да се размножават, като снасят яйцата си обикновено в малки ямки под земята, където те ще бъдат защитени до излюпването си.

Широкото разпространение на мравките се дължи на много фактори. Те се размножават изключително бързо, хранят се с почти всичко, успяват да изградят гнездата си на труднодостъпни места и имат способност да се придвижват както хоризонтално, така и по вертикални повърхности. Поради всички тези фактори мравките могат да пренасят редица патогени върху храната, която консумираме. За това е и необходим контролът на мравките. В случай, че имате проблем с този вид е необходимо да се направи пръскане против мравки в дома.

Може би търсите?
Пръскане срещу мравки в дома Пръскане срещу мравки в дома

Пръскане против мравки с препарати, които успяват да поразят дори най-недостъпните гнезда. Гарантирано справяне с проблема и дълъг остатъчен ефект.