Повече информация за кърлежите

В България се срещат няколко вида кърлежи: Иксодови, аргасови и гамазови. Най-често срещаният вид от тях са иксодовите кърлежи, които са черни на цвят с твърда хитинова обвивка. Тялото им е видимо изградено от две част. Едната част е същинското тяло с леко заоблен вид, а другата е устният апарат, който е продълговат и има пробиващ механизъм.

Кърлежите са временни ектопаразити. Те прекарват по-голямата част от живота си в свободно съществуване. За да оцелеят имат нужда от пиене на кръв от животно или човек. Живеят обикновено в тревни площи, като предпочитат по-високите треви, които им осигуряват по-добро укритие. Обикновено преследват жертвата си дълго докато не я полазят. Често биват привлечени от топлината на човешко тяло. Срещат се най-често в месеците от Април до Юни, а след това и през Септември. Въпреки това не е изключено да се види кърлеж и в други по-топли месеци.

Кърлежите имат непълен цикъл на развитие, но е важно да се отбележи, че при тях индивидите от всички стадии пият кръв. Когато се докопат до човек или животно те забиват устния си апарат в кожата. В първото денонощние (а понякога и повече от едно денонощие) на запиването кърлежите или не поемат никаква кръв, или поемат съвсем малко. Така от кръвосъсирването на мястото, където се е забил се получава грубо казано тапа, която предотвратява последващо изтичане на кръв от жертвата. Освен това тази тапа запазва и слюнната течност на кърлежа, която използва при запиване. Времето, което кърлежът прекарва забит в тялото на човек или животно е много различно, но винаги настъпва момент, в който сам си тръгва.

Кърлежите са от изключително медицинско значение както за хората, така и за животните. Те са преносител на редица опасни болести като Туларемия, Лаймска болест, Марсилска треска, Ку-треска, Енцефалит и много други. Неприятното тук е, че често тяхното присъствие остава незабелязано. Когато пробиват кожата с устния си апарат в слюнката им има вещество, което обезболява напълно мястото на запиване. Така човек не усеща какво се случва и може дълто време да не разбере, че е станал обект на нападение от кърлеж. Именно поради тези опасности борбата с тях е от ключова важност за предотвратяване на здравни последици. В случай, че имате тревни площи, които желаете да бъдат третирани можете да разгледате как извършваме професионално пръскане против кърлежи.

Може би търсите?
Пръскане срещу Кърлежи в двора и тревните площи Пръскане срещу Кърлежи в двора и тревните площи

Ефикасно пръскане против кърлежи в тревни и други открити площи. Прилагане на препарата под високо налягане.